QUY ĐỊNH HỒ SƠ

Phiếu thông tin ứng viên

Bằng chuyên môn (chứng thực)

Chứng thực chứng chỉ liên quan (chứng chỉ nghề, tin học, ngoại ngữ...)

Sơ yếu lý lịch (bản chính có xác nhận của địa

Giấy khám sức khỏe (bản chính, không quá 06 tháng) Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có công chứng, chứng thực)

Thư dự tuyển (phiếu dự tuyển lao động hoặc Đơn xin việc)

Bảng điểm (nếu chưa có bằng chuyên môn)

Hình 3*4 (04 tấm)